Integritetspolicy

Denna webbsida har adress: avadada.se och tillhör Avadådå Kommunikation AB, med säte i Malmö. 

Hantering av personuppgifter

Den enda informationen som vi samlar in är de uppgifter du lämnar om du fyller i vårt kontaktformulär, d v s namn, företagsnamn och e-postadress. Dessa uppgifter hanteras endast av Avadådå Kommunikation i syfte att kunna återkoppla till dig vid förfrågningar. Vi använder även Google Analytics.

Cookie-filer

Vi använder oss av cookies för att samla in viss information när du besöker vår sida. Cookies sparas i 30 dagar. Läs mer i vår Cookie policy.

Behålla och dela personuppgifter

Vi månar om din integritet och behåller endast dina kontaktuppgifter så länge vi har ett affärsmässigt samarbete. Vi delar aldrig uppgifter med tredje part, utöver Google via Google Analytics för analys av vår webbplats, för att säkerställa dess funktion. Kontaktinformation till företag som är kunder till oss behåller vi enbart enligt god bokföringssed.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att begära att få se vilka personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort dina personuppgifter. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontakt och mer information

Om du har frågor angående hur vi hanterar dina uppgifter enligt GDPR, vänligen ta kontakt med Avadådå Kommunnikation AB, Resvagnsgatan 4, 212 42 Malmö.